Προστασία από UPS σε 3, 5 ή 9 προβλήματα ηλεκτρικής τροφοδοσίας;

Δημοσθένης Στάμπας, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Ο κόσμος έχει γίνει πλέον πλήρως ηλεκτρονικός και ψηφιακός. Κάθε ηλεκτρικό – ηλεκτρονικό μηχάνημα, από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, (Η/Υ), στο γραφείο σας, έως τον ανελκυστήρα που σας μεταφέρει στο γραφείο σας κάθε μέρα, λειτουργεί με ηλεκτρονικό κύκλωμα, η αξιοπιστία του οποίου τελικά εξαρτάται από την ηλεκτρική ενέργεια.

Προβλήματα παροχής ηλεκτρικής τροφοδοσίας

Η ηλεκτρική τροφοδοσία, στις περισσότερες χώρες του δυτικού κόσμου, είναι σταθερή και οι διακοπές τροφοδοσίας είναι λιγότερο συνηθισμένες. Παρ’ όλα αυτά υπάρχουν μεταβολές στην τροφοδοσία και την ποιότητα ηλεκτρικής τάσης οι οποίες επιδρούν στη λειτουργία ευαίσθητων ηλεκτρονικών μηχανών. Έχει προσδιοριστεί για παράδειγμα, ότι περίπου το 60% όλων των προβλημάτων στους Η/Υ ανάγονται σε αντίστοιχα προβλήματα του ηλεκτρικού δικτύου τροφοδοσίας τους. Σε ένα κτίριο υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία συνήθως επηρεάζουν την ηλεκτρική τροφοδοσία, όπως για παράδειγμα οι ηλεκτρικοί ανελκυστήρες όταν ζητούν πολύ φορτίο / ρεύμα, οπότε στα άλλα μηχανήματα το ρεύμα είναι λιγότερο από αυτό που αντιστοιχεί. Περισσότερο ακόμη οι καιρικές συνθήκες όπως καταιγίδες, κεραυνοί και η χιονόπτωση μπορεί να επιδρούν στην ποιότητα ηλεκτρικής τροφοδοσίας.

Η επιλογή της σωστής διάταξης προστασίας είναι μπερδεμένη διαδικασία. Υπάρχουν πάρα πολλοί διαφορετικοί τύποι συστημάτων αδιάλειπτης παροχής ισχύος, UPS, και ο καθένας προσφέρει διαφορετικό επίπεδο προστασίας. Κάποιος επίσης πρέπει να συνεκτιμήσει πως το UPS θα ελέγχεται και θα εποπτεύεται με το σωστό λογισμικό. Επίσης, το επίπεδο της τεχνικής υποστήριξης και βοήθειας που αναμένεται από τον προμηθευτή του UPS. Ο σκοπός αυτού του άρθρου είναι να λειτουργήσει ως σύντομος οδηγός εκλογής της σωστής προστασίας για την αντίστοιχη εφαρμογή σας προσπαθώντας να βάλει σε κατηγορίες τα προβλήματα της ηλεκτρικής τροφοδοσίας και να αντιστοιχήσει με τις τεχνολογίες των UPS που επιλύουν αυτά.

Τα προβλήματα στην ηλεκτρική τροφοδοσία κατατάσσονται σε εννέα βασικές κατηγορίες:

  1. Διακοπή δικτύου, (Blackout / Power Failure)

Διακοπή δικτύου ορίζεται η κατάσταση μηδενικής τάσης τροφοδοσίας για ελάχιστη περίοδο 2 κύκλων (40 ms/ 50 Hz, 32 ms/ 60 Hz ). Αυτό μπορεί να συμβεί από δράση της προστασίας (ασφάλεια), βλάβη στην ηλεκτρική διανομή ή γενική διακοπή τροφοδοσίας. Αυτή η κατάσταση οδηγεί σε απώλειες και καταστροφή στα δεδομένα / αρχεία καθώς και βλάβη στο Hardware.

  • Yπέρταση, (Power Surge)

Λαμβάνει χώρα όταν η τάση είναι 110% πάνω από την ονομαστική της τιμή. Προξενείτε συνήθως όταν μεγάλης ισχύος μηχανήματα σταματήσουν την λειτουργία τους. Υπό αυτή τη κατάσταση τα συστήματα Η/Υ ίσως χάσουν πληροφορίες και δεδομένα από τη μνήμη τους. Πολλές φορές τα φώτα τρεμοσβήνουν, (μεταβολή του φωτισμού) και πολλά άλλα μηχανήματα σταματούν να λειτουργούν.

  • Υπόταση, (Power Sag).

Οι υποτάσεις αυτές είναι μεταξύ 80 και 85% της ονομαστικής τιμής για μικρή χρονική περίοδο. Αιτία συνήθως η εκκίνηση μεγάλης ισχύος ηλεκτρικών μηχανών αλλά και υπερφορτισμένα για μικρή χρονική διάρκεια δίκτυα. Η υπόταση αυτή μπορεί να έχει όμοια αποτελέσματα με την υπέρταση όπως απώλεια μνήμης, λάθη στα δεδομένα, μεταβολή του φωτισμού και σταμάτημα του εξοπλισμού.

  • Συνεχής υπόταση, (Brownout)

Η συνεχής υπόταση σε δίκτυο μεταφοράς ή διανομής συμβαίνει κατά την διάρκεια αιχμών ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας, συνήθως το καλοκαίρι, όταν τα δίκτυα δεν μπορούν να ικανοποιήσουν τη ζήτηση και μειώνοντας την τάση περιορίζουν την μεγάλη ισχύ ζήτησης. Όταν συμβεί αυτό οι Η/Υ αντιμετωπίζουν απώλειες και λάθη στα δεδομένα αλλά και μόνιμες βλάβες στο Hardware.

  • Θόρυβος γραμμής, (Line Noise)

Ο ηλεκτρικός θόρυβος της γραμμής τροφοδοσίας ορίζεται ως Radio Frequency Interference, (RFI) και Electromagnetic Interference, (EMI) και δημιουργεί ανεπιθύμητα φαινόμενα στα κυκλώματα των Η/Υ. Οι πηγές θορύβου είναι τα ηλεκτρικά μοτέρ, ηλεκτρονόμοι (Relays), ηλεκτρονικά ελέγχου ηλεκτρικών μοτέρ (ρυθμιστές στροφών, Inverters), μετάδοσης RF, μικροκυματική διασπορά αλλά και ηλεκτρικές εκκενώσεις σε μεγάλη απόσταση. RFI, EMI και άλλα συχνά προβλήματα, όπως βρόγχοι γείωσης, δημιουργούν λάθη και απώλεια δεδομένων, αδυναμία αποθήκευσης δεδομένων, κλείδωμα στο πληκτρολόγιο και στο σύστημα του Η/Υ.

  • Αιχμές υψηλής τάσης, (High voltage spikes)

Οι αιχμές αυτές συμβαίνουν όταν υπάρχει ξαφνική και γρήγορη κορυφή τάσης έως και 6000 Volts. Συνήθως αυτές είναι αποτέλεσμα γειτονικής κεραυνόπτωσης. Μπορεί όμως να οφείλεται και σε άλλους λόγους. Στα ηλεκτρονικά συστήματα συνήθως εκτός από απώλειες δεδομένων επέρχεται και καταστροφή των τυπωμένων κυκλωμάτων.

  • Μεταβολές συχνότητας, (Frequency Variations)

Η μεταβολή της συχνότητας από την ονομαστική τιμή των 50 ή 60 Hz του δικτύου, συνήθως προκαλείται από λανθασμένη λειτουργία των εφεδρικών ηλεκτρογεννητριών ή από ασταθείς συχνότητες της ηλεκτρικής πηγής. Για ευαίσθητο εξοπλισμό, το αποτέλεσμα μπορεί να είναι βλάβη στους δίσκους αποθήκευσης δεδομένων, σταμάτημα προγράμματος αλλά και πολλές φορές κλείδωμα πληκτρολογίου.

  • Διακοπτικά μεταβατικά φαινόμενα, (Switching Transients)

Τα μεταβατικά φαινόμενα αυτά λαμβάνουν χώρα όταν υπάρχει ταχεία αύξηση της τάσης έως και τα 20.000 Volts μέσα σε διάρκεια 10 έως 100 ms. Συνήθως δημιουργούνται από σφάλματα και στατική εκφόρτιση. Επιπρόσθετα τα διακοπτικά φαινόμενα συμβαίνουν όταν για παράδειγμα τα ηλεκτρικά δίκτυα με δικά τους μέσα, προσπαθούν να διορθώσουν προβλήματα στις γραμμές μεταφοράς και συμβαίνουν πολλές φορές την ημέρα. Μπορούν να προκαλέσουν απώλεια στην μνήμη και τα δεδομένα, λάθη στα δεδομένα και φυσικά καταπόνηση των διατάξεων τροφοδοσίας.

  • Αρμονική παραμόρφωση, ( Harmonic Distortion).

Οι αρμονικές συνιστώσες είναι περιεχόμενα της εναλλασσόμενης τάσης του δικτύου η παρουσία των οποίων δημιουργεί παραμόρφωση από την ιδανική ημιτονοειδής κυματομορφή. Δημιουργούνται και μεταφέρονται στη γραμμή τροφοδοσίας από μη γραμμικά φορτία, (φορτία που το ρεύμα που ζητούν είναι μη γραμμικό διαφορετικό από το ημιτονοειδές και παραμορφωμένο). Παλμοτροφοδοτικά (Switch-mode PSUs), κινητήρες μεταβλητής ταχύτητας ελεγχόμενοι από AC-drives, φωτοαντιγραφικά και

μηχανές fax είναι μερικά μη γραμμικά φορτία. Τα αρμονικά αυτά περιεχόμενα δημιουργούν λάθη επικοινωνίας, υπερθέρμανση και πιθανή βλάβη στο Hardware.

Διαβάστε περισσότερα εδώ.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print
elΕλληνικά

Support 24/7

με ένα τηλεφώνημα στο +30 210 284 1084
(επιλογή 9)