Υποστήριξη / Επισκευές

Η εταιρεία μας έχει την Τεχνική υποδομή και γνώση, για να προσφέρει:

Ειδικότερα παρέχουμε:

  • Μελέτη, διαστασιοποίηση, επιλογή προσφορά και προμήθεια ηλεκτροπαροχικού συστήματος για δεδομένες προδιαγραφές εφαρμογής και χρήσης καθώς και των συστημάτων διαχείρισης, επιτήρησης και ελέγχου αυτών.
  • Εκπαίδευση στην χρήση και λειτουργία των μονάδων που λειτουργούν στις εγκαταστάσεις Πελατών μας. Οργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων σε ομάδες τεχνικών ενδοεταιρικά σε θέματα Ηλεκτροπαροχικών Συστημάτων (AC & DC UPSs, μετατροπείς dc/dc, φορτιστές συσσωρευτών, μετατροπείς dc/ac και βιομηχανικών συσσωρευτών).
  • Ανάληψη της Τεχνικής Υποστήριξης, (Συμβόλαια προληπτικής και επανορθωτικής συντήρησης), κατά την περίοδο λειτουργίας των συστημάτων με την υπογραφή Συμβολαίου συντήρησης ή έπειτα από κλήση του Πελάτη.
  • Επισκευές Ηλεκτροπαροχικών Συστημάτων Ειδικευμένοι Τεχνικοί  μας αναλαμβάνουν την εκτίμηση επισκευής και προσφέρουν επισκευή σε ηλεκτροπαροχικό εξοπλισμό.
  • Τεχνικές συμβουλές, προτάσεις βελτίωσης στα υπάρχοντα ή και στα συστήματα που πρόκειται να αγοραστούν.
  • Διαθεσιμότητα και παροχή ανταλλακτικών για όλα τα προϊόντα μας.
  • Διάθεση ειδικευμένου εξοπλισμού και Τεχνικών μας για εκτέλεση δοκιμών στο πεδίο, (Πιστοποιημένα Μετρητικά όργανα και δοκιμαστήρια).
  • Επισκέψεις για επιθεώρηση, διάγνωση επισκευή on-site, και παραλαβές για επισκευές στην έδρα μας.
  • 24ωρη, 365 ημέρες Τηλεφωνική υποστήριξη με άμεση Τεχνική κάλυψη. 
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Share on print
Print
elΕλληνικά

Support 24/7

με ένα τηλεφώνημα στο +30 210 284 1084
(επιλογή 9)